Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio „sąlygomis ir taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MB “Evijana” (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, Privatumo politika bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai galioja tik naujai užsakomoms prekėms, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo. Šios Taisyklės galioja nuo 2021 m. sausio mėnesio 12 dienos.

1.3. Pirkti „vabaliukas.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę:

– veiksnūs fiziniai asmenys;

– nepilnamečiai (nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus) gali pirkti tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

– juridiniai asmenys;

– visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.

Pirkėjas, sutikdamas su „vabaliukas.lt“ taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „vabaliukas.lt“ internetinėje parduotuvėje.

2. Privatumo politika

„Vabaliukas.lt“ pateiktų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Pardavėjas.

2.1. Asmens duomenų rinkimas

2.1.1. Kai Pirkėjas registruojasi „vabaliukas.lt“ svetainėje arba tvirtina užsakymą be registracijos, kartu sutinka, kad jo asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas būtų tvarkomi šios internetinės parduotuvės prekių ir paslaugų pardavimo, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, net ir tuo atveju, jei užsiregistravęs Pirkėjas neįsigys tinkamos prekės.

2.1.2. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakymo metu Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis, kai tai yra būtina tinkamam užsakymo įvykdymui.

2.1.3. Pardavėjas taip pat gali rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

– informaciją apie Pirkėjo kompiuterį ir apie apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine;

– informaciją, kurią Pirkėjas pateikia su tikslu prenumeruoti „vabaliukas.lt“ internetinės parduotuvės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;

– bet kokią kitą informaciją, kurią Pirkėjas savo pasirinkimu pateikia „vabaliukas.lt“ svetainėje.

2.1.4. „Vabaliukas.lt“ tinklalapyje gali būti ir iš kitų tinklalapių įkelto turinio (pavyzdžiui, video ar pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
Šie tinklalapiai gali rinkti lankytojo duomenis, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių paslaugas ir stebėti lankytojo veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai lankytojas turi paskyrą ir yra prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

2.1.5. Pardavėjas naudoja Google Analytics įrankį “vabaliukas.lt” interneto svetainės lankomumui analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą analitinę informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama šios svetainės slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Šią informaciją saugo Google. Su Google privatumo politika galite susipažinti čia: http://www.google.com/privacypolicy.html

2.1.6. Pirkėjas gali atsisakyti priimti slapukus. Dauguma naršyklių leidžia lankytojui nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Tačiau visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos naršant daugelyje interneto svetainių, įskaitant ir šią.

2.2. Asmens duomenų teikimas

2.2.1. Jeigu Pirkėjas prašo atstatyti slaptažodį, Jo IP adresas yra įtraukiamas į slaptažodžio atstatymo el. pašto laišką.
2.2.2. Visi aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ tikslais, taip pat veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas šioje politikoje aptarta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus veiklos partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Asmens duomenų saugojimas

2.3.1. Kai Pirkėjas užsiregistruoja internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ ir tampa vartotoju, Pardavėjas saugo visus Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos jis pateikia savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmens duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Internetinės parduotuvės „Vabaliukas.lt“ administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

2.3.2. Asmens duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie savo sukurtos paskyros.

2.4. Pirkėjo teisės

2.4.1. Jei Pirkėjas turi paskyrą šiame tinklalapyje, jis gali reikalauti gauti informaciją apie tvarkomus jo asmens duomenis, kuriuos Pardavėjas turi apie jį, įskaitant ir tuos, kuriuos pats pateikė. Pirkėjas taip pat gali reikalauti, kad Pardavėjas ištrintų visus turimus jo asmens duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos Pardavėjas privalo saugoti pagal įstatymą administraciniais, teisiniais ar saugumo tikslais.
2.4.2. Jeigu Pirkėjas pageidauja kad jo elektroninio pašto adresas nebūtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, jis bet kuriuo metu gali informuoti Pardavėją el.paštu: info@vabaliukas.lt, apie atsisakymą gauti rinkodaros pranešimus.

2.5. Baigiamosios Privatumo politikos nuostatos

2.5.1 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje „vabaliukas.lt“, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šia Privatumo politika. Sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje numatytais tikslais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nesutinka arba iš dalies nesutinka su šia Privatumo politika, sutartis su Pardavėju negali būti sudaroma, taip pat prekių ar paslaugų užsakymas negali būti pateiktas ir įvykdytas.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“, paspaudžia nuorodą “Užsakyti”. Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja nuo sutarties sudarymo momento ir galioja iki sutarties Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“, kaip tai reglamentuoja Civilinio kodekso 6.22810 – 6.22811 straipsniuose įtvirtintos nuostatos. Pirkėjas turi pranešti apie tai Pardavėjui raštu (laisva forma elektroniniu paštu), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakyto daikto(-ų) pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir jų atnaujinimą.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve „vabaliukas.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti galimybę naudotis „vabaliukas.lt“ paslaugomis arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės „vabaliukas.lt“ veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „vabaliukas.lt“ teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą ir jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodyti adresu, šiose Taisyklėse aptartomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį šalies PVM tarifą.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu arba internetinės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į MB “Evijana” banko sąskaitą.

8.3. Atsiskaitydamas banko pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių įsigijimo dokumentas – sąskaita faktūra, kuri kartu yra ir prekių garantinis talonas, jam būtų pateikiamas elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti būtini pateikti duomenys, kaip to reikalauja buhalterinę apskaitą reglamentuojantys teisės aktai.

8.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“.

9. Prekių pristatymas                 

9.1. Internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ užsakytos prekės išsiunčiamos ne vėliau nei per 24 valandas (per 1 darbo dieną) po apmokėjimo gavimo, kai užsakymas pateikiamas darbo dieną, arba artimiausią darbo dieną, jeigu užsakymas pateikiamas ne darbo dieną).

9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.

9.3. Pirkėjų patogumui, siekiant taupyti laiką, Pardavėjas teikia prekių pristatymo paslaugas, vadovaudamasis tokiomis nuostatomis:

9.3.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.3.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats bei įvertinti pristatytos užsakymo siuntos būklę. Esant siuntos pažeidimui Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti užsakymą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie siuntos atsisakymą. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar pristatytos siuntos kokybės.

9.3.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, tačiau nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

9.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.7. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, išskyrus Neringos savivaldybę.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Visos „vabaliukas.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar ekrano ypatybių.

10.2. Pirkėjo įsigytos nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, PAKEITIMU, patvirtintu 2014 m. liepos 22 d. Nr. 738. Netaikoma toms prekėms, jei prekės defektai nurodomi prie prekės aprašymo).

10.3. Norėdamas grąžinti prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas pirmiausiai turi susisiekti su Pardavėju ir aptarti prekių grąžinimo būdus. Grąžinant kokybiškas prekes siuntimo (grąžinimo) išlaidas apmoka PIRKĖJAS. Grąžinant nekokybiškas prekes, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą nurodant prekės defektus ir norimą veiksmą (pakeičiant prekę kokybiška, sumažinant kainą arba grąžinant sumokėtus pinigus) ir pateikti jį kartu su grąžinama preke bei patvirtinančiu įsigijimą iš „vabaliukas.lt” parduotuvės dokumentu. Grąžinant nekokybiškas prekes, siuntimo (grąžinimo) išlaidas apmoka PARDAVĖJAS.

10.4. Jeigu Pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

10.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje (nepažeistoje) pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir užpildytą grąžinimo prašymą.

10.5.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti Pardavėju iš anksto su Pardavėju aptartu būdu (kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas).

10.5.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.5.8. Pardavėjas sprendimą dėl prekės keitimo, kainos sumažinimo ar pinigų grąžinimo priima per 5 darbo dienas nuo grąžintos prekės gavimo momento.

10.6. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į mokėtojo banko sąskaitą per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo sprendimo apie grąžinamos prekės kompensavimą priėmimo dienos.

10.7. Kilus ginčui ir nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl „vabaliukas.lt“ parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės:

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „vabaliukas.lt“ įvairias akcijas, nuolaidas ar žaidimus.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti rinkodaros sąlygas, taip pat jas panaikinti.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės „vabaliukas.lt“ nurodytais kontaktais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių taikymo ir vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.4. Pirkėjas ir Pardavėjas atleidžiami nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę